14.1.13

Financieel Erfgoed op de Kaart: opening digitaal museum over financiële geschiedenis

Vandaag lanceer ik officieel de site: 'Financieel Erfgoed op de Kaart'. Dat is een online 'virtueel' museum, dat de financiële geschiedenis van Nederland ontsluit op basis van de lokatie (Google Maps). De verhalen uit die geschiedenis zijn te vinden door in te zoomen en te klikken op de i, of door het menu rechts onder Amsterdam verder uit te vouwen en een informatiepunt te selecteren.

Ik heb Financieel Erfgoed op de Kaart gelanceerd om de verborgen verhalen uit de Nederlandse financiële geschiedenis op één plaats te ontsluiten en bewaren. Overal in het straatbeeld zijn namelijk nog sporen te zien van de financiële geschiedenis. Maar de verhalen erachter zijn niet altijd meer bekend, terwijl ze toch nog steeds boeiend en relevant zijn.
Foto: P. Louw, 2005
Neem bijvoorbeeld de Munt in Amsterdam. Dit gebouw is slechts één jaar in gebruik geweest voor het slaan van munten. Het gebouw brengt ons terug naar 1672 waarin Nederland onder de voet werd gelopen door Frankrijk, Engeland en twee Duitse prinsen.

 In feite bleek toen dat Nederland, als klein land, voor haar zelfstandige voortbestaan altijd erg afhankelijk is van de omringende landen en er het beste aan doet zich te voegen naar de dynamiek van de grote buurlanden in Europa: een inzicht dat ook nu nog steeds relevant is.

Op www.financieelerfgoedopdekaart.nl kan een bezoeker vanachter de PC thuis een 'wandeling' door het financieel erfgoed maken. En wie zélf op pad in Amsterdam is en de site op de smartphone opent, ziet de informatie over de meest nabije historische plaatsen getoond in een menu. Ook kan de augmented-reality toepassing Layar worden gebruikt. Op dat moment fungeert de stad feitelijk als openluchtmuseum.

In dit digitale musuem staat het verhaal van de financiele geschiedenis centraal. Per lokatie komt een deel van die geschiedenis aan bod: een persoon, een gebeurtenis, een gebouw of een organisatie. Op elke plek wordt informatie en audiovisueel materiaal gebundeld die normaal gesproken op allerlei afzonderlijke plaatsen te vinden is: de archieven van financiële instellingen, foto's uit de beeldbank, kennis uit wetenschappelijke artikelen, de collecties van musea, gedenkboeken, wikipedia enzovoorts.

Het platform richt zich nu nog op Amsterdam en is tot stand gekomen in samenwerking met het stadsarchief Amsterdam, het Amsterdam Museum en het Joods Historisch Museum. Het zal door samenwerking met universteiten, lokale museau en historische kringen in de komende jaren uitbreiden naar andere plaatsen in Nederland.

Daarnaast staat ook een Engelstalige versie op stapel, vooral gericht op de buitenlandse bezoekers/bewoners van de stad Amsterdam. In het Comité van aanbeveling voor dit project hebben zitting: K. Knot (President van de De Nederlandsche Bank), E. van der Laan (burgemeester van Amsterdam) en J. Jonker (Hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis Nederlands Economisch Historisch Archief).